Home > Tahukah Anda? > Buku-buku Perpustakaan

Buku-buku Perpustakaan

August 3, 2012

Adakah buku-buku perpustakaan perlu direkodkan di dalam borang KEW PA 3.

Jawapan:

Buku-buku perpustakaan tidak tertakluk pada Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007. Oleh yang demikian, ia tidak perlu didaftarkan dalam KEW PA 3 dan memadai disenaraikan serta diberikan label pada buku tersebut.

Rujukan: Bahagian Kawalan dan Pemantauan Perbendaharaan Malaysia.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 82 other followers

%d bloggers like this: