Home > Tuntutan > Kod Objek | Tuntutan Perjalanan

Kod Objek | Tuntutan Perjalanan

June 14, 2012

Adakah kod objek sebagai yang disenaraikan ini sesuai untuk perkara-perkara berikut:

1. Tuntutan perjalanan pegawai awam (21000)
2. Tuntutan perjalanan pegawai PSH/SPS (21000)
3. Tuntutan perjalanan jemputan yang merupakan pegawai awam (29000)
4. Tuntutan perjalanan jemputan yang bukan merupakan pegawai awam (29000)

Jawapan:

1. Kod objek yang sesuai – OS21104
2. Oleh kerana PSH adalah Pegawai Sambilan Harian (Mengikut Pek. Perkhidmatan Bil 3/2011) kod yang sesuai untuk tuntutan perjalanan adalah – OS29400 – (bayaran kpd kakitangan kerajaan yang tidak menyandang jawatan tetap dan pekerja sementara dan sambilan).
3. Tuntutan perjalanan yang dibuat oleh penceramah jemputan dan merupakan pegawai awam kod yang sesuai – OS21104.
4. Tuntutan perjalanan penceramah jemputan yang bukan pegawai awam gunakan OS29403.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 82 other followers

%d bloggers like this: